Knoesels op de jaarmarkt

Ook dit jaar stond Wereld-Delen op de jaarmarkt te Broechem.  Bedoeling was om zichtbaar naar buiten te komen, vooral met de werking van De Knoesels.

Enkele leden van De Knoesels deelden ijverig flyers uit, maar ook kleurpotloden én soep. Er was opvallend interesse voor het vrijetijdsaanbod, i.c. de werking van Rap op Stap Ranst.

Wat brengt de zomer?

Naast een aantal eigen activiteiten bezorgde wereld-delen aan de leden van de ontmoetingsgroepen en collega’s van het Liers Vluchtelingen Onthaal een overzicht van tal van andere activiteiten in Lier. De reactie bleef niet uit: doordat sommigen nog extra info wensten wisten we dat men op het aanbod van stad Lier en andere partners zou ingaan.

Zelf blijven de leden van de ontmoetingsgroepen welkom in de “Op de koffie in het klooster” op de eerste twee en de twee laatste woensdagen van de zomermaanden. Op donderdag is er elke week Crea van 13 tot 16 uur. Ook leden in Lier zijn welkom in Broechem. In de toekomst hopen we een eigen huis in Lier te openen zodat men ook daar regelmatig en wekelijks kan samenkomen. Maar dat is nu nog toekomstmuziek.

Op 22 juli gaan we samen naar de Kesselse heide op picknick en op 20 augustus naar Bokrijk. En op 26 augustus allen naar de barbecue in Ranst. Dit jaar wordt het méér dan een barbecue: het wordt een sport en spelfeest voor wie het wil! Een aanrader voor de gezinnen!

En tenslotte is er ook nog onze Zomerbabbel in de cafetaria van het Stadskantoor elke woensdagavond.

Vluchtelingendag echt succes !

Wereld-Delen ging bij gelegenheid van de internationale vluchtelingendag op uitstap naar Planckendael. Er waren 71 personen vooraf ingeschreven en de dag zelf konden we met 59 betalende deelnemers (hele kleine kinderen niet meegeteld want gratis) de dierentuin binnen stappen. Ziekte en ongeval waren de oorzaak van de afblijvers.

Bijna twee derde van de deelnemers waren mensen van vreemde herkomst, en deze hadden bijna allemaal met een vluchtelingenverleden. Een aantal bewoners van een Liers LOI nam ook deel aan de uitstap. Zij vonden de reden van de uitstap wel bijzonder en leuk. De briefjes met uitleg gingen steevast in hun zak om hen niet te verliezen.

Logisch dat in de dierentuin groepjes werden gevormd. Ieder kon ook weer huiswaarts gaan wanneer dat best paste. Voor de ouderen, die wat minder goed te been waren, was dat een goede regeling. Anderen spraken af en gingen in groepjes huiswaarts na een dik gevulde dag. Eén verzuchting: we hebben lang niet alles gezien!

Welzijnsschakels met en voor mensen met een klein inkomen