Voor wie?

De ontmoetingsgroep De Nieuwe Wereld richt zich in eerste instantie tot inwoners uit de stad Lier, maar ook andere personen die actief zijn in de werking Wereld-Delen of andere personen die deelnamen aan Samen Inburgeren in Lier, zijn welkom.

Zeker welkom zijn ook de personen die worden begeleid door de werking Liers Vluchtelingen Onthaal!

We willen graag op weg gaan met mensen van allerlei culturen en continenten die in Lier wonen en verblijven.

Van welk land bent u afkomstig? Welkom.

Als je het niet gemakkelijk hebt en weinig kennissen en vrienden in jouw omgeving, dan ben je zeker welkom.  Samen maken we er een gezellige en sterke groep van!