Meer

Binnen de ontmoetingswerking denken wij ook aan:

  • Het Liers Vluchtelingen Onthaal
  • Initiatieven van Samen Inburgeren
  • Taalactiviteiten

Zijn er extra voordelen gekoppeld aan het meedoen met De Knoesels en De Nieuwe Wereld? Ontdek het…

Zijn er praktische oplossingen voor praktische problemen die wij hebben om deel te nemen?

Zijn er bijzondere kansen?

Lees de bijgaande pagina’s en als het nog niet duidelijk is, bel ons of mail ons…